Terra Branford - SEE-SeLocke Cole - ILI-TeCeles - LIE-NiKefka Palazzo - IEE-Ne ?
Cyan Garamonde - LSI-TiEdgar Figaro - EIE-FESabin Figaro - SLI-Te
Shadow - LII-Ti