Kambei - SLI
Katsushiro - EII?
Gorobei - SEI
Heihachi - IEE
Kyuzo - LSI
Schichiroji - SEE
Kikuchiyo - SLE
Yohei - IEI
Rikichi - ESI
Gisaku - ILI